โรงเรียนกศน.ตำบลคูบ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคูบ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คูบ
เขต/อำเภอ น้ำเกลี้ยง
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nu_dang001@hotmail.com
เว็บไซต์ -