โรงเรียนกศน.ตำบลบุสูง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบุสูง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บุสูง
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ sirawit_b@hotmail.com
เว็บไซต์ srisaket.nfe.go.th/5422/busung