โรงเรียนกศน.ตำบลธาตุ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลธาตุ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ธาตุ
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nadthida_bumbim@hotmail.com
เว็บไซต์ http://srisaket.nfe.go.th/5422/tat/