โรงเรียนกศน.ตำบลดวนใหญ่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลดวนใหญ่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ดวนใหญ่
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ keng_184@hotmail.com
เว็บไซต์ http://srisaket.nfe.go.th/5422/dounyai/