โรงเรียนกศน.ตำบลบ่อแก้ว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ่อแก้ว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ่อแก้ว
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ lionandcheetal2557@gmail.com
เว็บไซต์ -