โรงเรียนกศน.ตำบลโคกตาล

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโคกตาล
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โคกตาล
เขต/อำเภอ ภูสิงห์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nfe_khoktan@hotmail.com
เว็บไซต์ -