โรงเรียนกศน.ตำบลตะเคียนราม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตะเคียนราม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ตะเคียนราม
เขต/อำเภอ ภูสิงห์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Ji-rachaya_@hotmail.com
เว็บไซต์ -