โรงเรียนกศน.ตำบลดงรัก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลดงรัก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ดงรัก
เขต/อำเภอ ภูสิงห์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Chayanin_phu@hotmail.com
เว็บไซต์ -