โรงเรียนกศน.ตำบลตาโกน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตาโกน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ตาโกน
เขต/อำเภอ เมืองจันทร์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -