โรงเรียนกศน.ตำบลพยุห์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพยุห์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พยุห์
เขต/อำเภอ พยุห์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ jirungda@hotmail.com
เว็บไซต์ http://srisaket.nfe.go.th/phayu/phayu/