โรงเรียนกศน.ตำบลพรหมสวัสดิ์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพรหมสวัสดิ์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พรหมสวัสดิ์
เขต/อำเภอ พยุห์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ supotkpu@g mail.com
เว็บไซต์ http://srisaket.nfe.go.th/phayu/phromsawat