โรงเรียนกศน.ตำบลโนนเพ็ก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโนนเพ็ก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โนนเพ็ก
เขต/อำเภอ พยุห์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ weephayu@hotmail.com
เว็บไซต์ http://srisaket.nfe.go.th/phayu/nonpkek/