โรงเรียนกศน.ตำบลกุง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกุง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กุง
เขต/อำเภอ ศิลาลาด
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nfesilalad@hotmail.com
เว็บไซต์ http://srisaket.nfe.go.th/silalad_nfe/kung/