โรงเรียนกศน.ตำบลคลีกลิ้ง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลคลีกลิ้ง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล คลีกลิ้ง
เขต/อำเภอ ศิลาลาด
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nfesilalad@hotmail.com
เว็บไซต์ http://srisaket.nfe.go.th/silalad_nfe/kleekling/