โรงเรียนดารุ้ลฟัจญ์

ชื่อโรงเรียน ดารุ้ลฟัจญ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สุโสะ
เขต/อำเภอ ปะเหลียน
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ diaun_wi@hotmail.com
เว็บไซต์ -