โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ

ชื่อโรงเรียน อิสมาอีลียะห์มูลนิธิ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สุโสะ
เขต/อำเภอ ปะเหลียน
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ ismaeliyah@hotmail.com
เว็บไซต์ -