โรงเรียนอนุบาลรัษฎา

ชื่อโรงเรียน อนุบาลรัษฎา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ควนเมา
เขต/อำเภอ รัษฎา
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.ars.ac.th