โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา

ชื่อโรงเรียน วิวัฒน์วิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ห้วยยอด
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ wiwatschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ www.wiwatschool.com