โรงเรียนอัมพวันวิทยา

ชื่อโรงเรียน อัมพวันวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เกาะเปียะ
เขต/อำเภอ ย่านตาขาว
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ ampawanwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.aww.ac.th/