โรงเรียนสว่างราษฎร์วิทยา

ชื่อโรงเรียน สว่างราษฎร์วิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ย่านตาขาว
เขต/อำเภอ ย่านตาขาว
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ altazaa@gmail.com
เว็บไซต์ -