โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

ชื่อโรงเรียน จุ๋งฮัวโชะเซียว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กันตัง
เขต/อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -