โรงเรียนวิเศษกาญจน์

ชื่อโรงเรียน วิเศษกาญจน์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บางเป้า
เขต/อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -