โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา

ชื่อโรงเรียน อนุบาลกันตังศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กันตัง
เขต/อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ anuban_kantangsuksa@hotmail.com
เว็บไซต์ -