โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรัง

ชื่อโรงเรียน แสงธรรมวิทยาตรัง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ควนปริง
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.svt.ac.th