โรงเรียนสหตรังอาชีวะ

ชื่อโรงเรียน สหตรังอาชีวะ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล บ้านโพธิ์
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ sahatrang@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.sahatrang.ac.th/