โรงเรียนดรุโณทัย

ชื่อโรงเรียน ดรุโณทัย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทับเที่ยง
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ darunothai_trang@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.darunothai.ac.th/