โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียวเซี่ยเซี่ยว

ชื่อโรงเรียน ทับเที่ยงฮั่วเฉียวเซี่ยเซี่ยว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทับเที่ยง
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ huaochiew.school@gmail.com
เว็บไซต์ www.tubtieng.ac.th