โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

ชื่อโรงเรียน หาดสำราญวิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล หาดสำราญ
เขต/อำเภอ หาดสำราญ
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ hadsamranwithayakom@gmail.com
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/hadsamranwit/skschool.htm