โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

ชื่อโรงเรียน สวัสดิ์รัตนาภิมุข
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาโยงเหนือ
เขต/อำเภอ นาโยง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ sawat_m@obec.go.th
เว็บไซต์ www.srm.ac.th