โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

ชื่อโรงเรียน ห้วยนางราษฎร์บำรุง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ห้วยนาง
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ hnrbschool@gmail.com
เว็บไซต์ -