โรงเรียนสามัคคีศึกษา

ชื่อโรงเรียน สามัคคีศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาวง
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ SMK-Trang@hotmail.com
เว็บไซต์ www.SMK-Trang.ac.th