โรงเรียนห้วยยอด

ชื่อโรงเรียน ห้วยยอด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ห้วยยอด
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ huaiyotschool@gmail.com
เว็บไซต์ www.hy.ac.th