โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

ชื่อโรงเรียน สิเกาประชาผดุงวิทย์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บ่อหิน
เขต/อำเภอ สิเกา
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ sikaopracha@yahoo.com
เว็บไซต์ www.sikaopracha.ac.th