โรงเรียนคันธพิทยาคาร

ชื่อโรงเรียน คันธพิทยาคาร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ปะเหลียน
เขต/อำเภอ ปะเหลียน
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ kantatrang@gmail.com
เว็บไซต์ www.kanta.ac.th