โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์

ชื่อโรงเรียน ตรังรังสฤษฎ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทุ่งค่าย
เขต/อำเภอ ย่านตาขาว
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ trangrangsarit@gmail.com
เว็บไซต์ trsarit.ac.th