โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

ชื่อโรงเรียน วิเชียรมาตุ 2
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล โพรงจระเข้
เขต/อำเภอ ย่านตาขาว
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ wichienmatu2@wch2.ac.th
เว็บไซต์ www.wch2.ac.th