โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา

ชื่อโรงเรียน กันตังรัษฎาศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บ่อน้ำร้อน
เขต/อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ kantangratsada@gmail.com
เว็บไซต์ -