โรงเรียนกันตังพิทยากร

ชื่อโรงเรียน กันตังพิทยากร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล กันตัง
เขต/อำเภอ กันตัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ kantangpit@hotmail.com
เว็บไซต์ www.kantangpit.ac.th