โรงเรียนสภาราชินี 2

ชื่อโรงเรียน สภาราชินี 2
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บางรัก
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.sapa2.ac.th