โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ชื่อโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บางรัก
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ pcctrg9200@hotmail.com
เว็บไซต์ www.pcctrg.ac.th