โรงเรียนสภาราชินี

ชื่อโรงเรียน สภาราชินี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทับเที่ยง
เขต/อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ saparachinee@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.spa.ac.th