โรงเรียนวัดหนองสมาน

ชื่อโรงเรียน วัดหนองสมาน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล หาดสำราญ
เขต/อำเภอ หาดสำราญ
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -