โรงเรียนวัดมงคลสถาน

ชื่อโรงเรียน วัดมงคลสถาน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ละมอ
เขต/อำเภอ นาโยง
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=109214029