โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์

ชื่อโรงเรียน สวนป่าประชาอุปถัมภ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล วังมะปรางเหนือ
เขต/อำเภอ วังวิเศษ
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ ko084@hotmail.com
เว็บไซต์ -