โรงเรียนวัดอัมพวัน

ชื่อโรงเรียน วัดอัมพวัน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เกาะเปียะ
เขต/อำเภอ ย่านตาขาว
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ ampawan@obec.go.fh
เว็บไซต์ -