โรงเรียนวัดหนองเป็ด

ชื่อโรงเรียน วัดหนองเป็ด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาชุมเห็ด
เขต/อำเภอ ย่านตาขาว
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ nongpet@obec.go.th
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th