โรงเรียนวัดโพรงจระเข้

ชื่อโรงเรียน วัดโพรงจระเข้
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ในควน
เขต/อำเภอ ย่านตาขาว
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -