โรงเรียนวัดไม้ฝาด

ชื่อโรงเรียน วัดไม้ฝาด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ไม้ฝาด
เขต/อำเภอ สิเกา
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ watmaifadschool@gmail.com
เว็บไซต์ -