โรงเรียนกมลศรี

ชื่อโรงเรียน กมลศรี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล กะลาเส
เขต/อำเภอ สิเกา
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.kamonsri.ac.th