โรงเรียนวัดสิทธิโชค

ชื่อโรงเรียน วัดสิทธิโชค
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ลำภูรา
เขต/อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -